Eigen bedrijf starten: de belangrijkste stappen

Checklist: het starten van een eigen bedrijf

Gun uw bedrijf
een optimale start.

Checklist startende ondernemingen

Goed gezien en gevonden worden.

Bij de start van een eigen bedrijf komt veel kijken. Dit stappenplan helpt u op weg.

Voor het starten van een eigen bedrijf

Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. In dit overzicht vindt u de belangrijkste stappen.

Aanmelden overheidsinstanties

 • Belastingdienst
 • Kamer van Koophandel (niet altijd verplicht)
 • De uitvoeringsinstelling (als u personeel in dienst neemt)
 • De uitkeringsinstantie (eventueel)
Aanmeldingen overheidsinstanties
Kamer van Koophandel – KVK

Kamer van Koophandel – KVK

 • Wat is een onderneming?
  Volgens de wet heeft u een onderneming als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. In de praktijk is het soms lastig om precies te bepalen wanneer er sprake is van een onderneming.
 • Criteria voor een onderneming
  Of u een bedrijf moet inschrijven hangt mede af of uw bedrijf voldoet aan de criteria voor een onderneming. Soms geven de criteria niet genoeg duidelijkheid. Dan telt ook de tijd die u in uw bedrijf steekt mee. Gemiddeld moet dat meer dan 15 uur per week zijn.
 • Hoe schrijft u zich in?
  Start u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap? Dan schrijft u zich persoonlijk in bij een kantoor van de Kamer van Koophandel.
  Start u een rechtspersoon, zoals een bv of stichting? Dan regelt de notaris uw inschrijving.
 • Wanneer inschrijven?
  Dit kan vanaf één week voor de start van uw onderneming tot één week erna.
  KVK – Kies uw start (welke start het beste bij u past leest u hier)

Belastingdienst

 • Na melding bij de Belastingdienst krijgt u een BTW nummer, dit nummer is noodzakelijk om aangifte BTW te doen om zodoende de u in rekening gebrachte BTW terug te vragen.
 • Ga na of de Kleineondernemersregeling (KOR) voor u van toepassing is.
Belastingdienst
Bijstand voor zelfstandigen Bbz

Laag inkomen

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

 • Als u een WWB-uitkering of een werkloosheidsuitkering ontvangt, kunt u als (startende) ondernemer onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een starterskrediet of een zogenoemde Besluit bijstandverlening zelfstandigenuitkering (Bbz-uitkering) op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
 • Het starterskrediet en de Bbz-uitkering kunt u aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst in uw woonplaats.

Informeer in uw eigen gemeente naar de mogelijkheden!

Een ondernemingsplan maken

Met een ondernemingsplan (businessplan) maakt u uw idee concreet.

Wat is een ondernemingsplan?

In uw ondernemingsplan zet u uw eigen plannen op een rij. U beantwoordt vragen als:

 • Wat wilt u precies gaan doen, wat zijn uw redenen om voor deze branche te kiezen? (Vertel ook iets over uw achtergrond in relatie tot het bedrijfsidee.)
 • Wat wilt u met uw bedrijf bereiken: welke persoonlijke en zakelijke doelstellingen wilt urealiseren?
 • Welke rechtsvorm kiest u?
 • Waar gaat u zich vestigen?
 • Is er een markt voor uw product en hoe komt u aan klanten? (Hoe gaat u uw product of dienst verkopen?)
 • Hoe gaat u het regelen binnen uw bedrijf?
 • Hoeveel geld heeft u nodig om uw plannen te realiseren?
 • Hoe regelt u uw geldzaken?

Waarom een ondernemingsplan opstellen?

Op deze manier kunt u zien of uw plannen haalbaar zijn.

 • Bovendien kunt u het ondernemingsplan gebruiken bij het aanvragen van een lening bij de bank.
business plan checklist starters
Handelsnaam Onderzoek

Handelsnaam Onderzoek

 • Kijk in het handelsregister van de KVK (www.kvk.nl) of in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (www.boip.int) of uw beoogde handelsnaam nog vrij is.
 • Check ook of de domeinnaam nog beschikbaar is.

Intellectueel Eigendom

 • Het zijn rechten die de eigenaar een uitsluitend recht geven op het maken of verkopen van een product, het gebruiken van een naam van een product of het verveelvoudigen van een werk.

Merken

 • Een merk is een teken waarmee u uw producten of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Voorbeelden van een merk zijn: een naam, letters al of niet gecombineerd met cijfers, een stempel, de vorm van een product of de verpakking van een product. Een merk heeft tot doel om de waren of de diensten van een onderneming te onderscheiden ten behoeve van een zo ongestoord mogelijke marktwerking.

Merkenregister

 • Het Merkenregister bevat alle gedeponeerde en geregistreerde merken die geldig zijn in de Benelux. (Dus ook Gemeenschapsmerken (Europese merken) en internationale merken waarbij de Benelux is aangewezen.)
Intellectueel Eigendom
Verzekeringen

Verzekeringen

Laat u goed informeren over de verzekeringen die u kan en/of moet afsluiten, bijvoorbeeld:

 • Pensioenverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Ziektekostenverzekering

Leveringsvoorwaarden

 • Er zijn twee soorten algemene voorwaarden. Algemene inkoopvoorwaarden zijn de juridische voorwaarden waaronder een grote organisatie zaken doet met zijn leveranciers. Algemene leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een bedrijf producten of diensten levert aan zijn afnemers.

Zowel Algemene Voorwaarden als Algemene Leveringsvoorwaarden hebben twee basiseisen die de wet stelt:

 • De inhoud van uw leveringsvoorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.
 • De wederpartij moet van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de leveringsvoorwaarden (informatieplicht).
 • Algemene Leveringsvoorwaarden worden niet alleen opgesteld om partijen te vrijwaren van (financiële) risico´s maar ook om het zaken doen te vergemakkelijken.

Deponeren

 • U kunt uw Algemene Leveringsvoorwaarden deponeren bij de rechtbank of de Kamer van Koophandel

Voordelen deponeren leveringsvoorwaarden

 • Als u niet in redelijkheid in staat bent om deze te verstrekken dan kan degene met wie u zaken doet toch uw leveringsvoorwaarden inzien.
 • Het deponeren van uw leveringsvoorwaarden heeft een bewijsfunctie. Bij het deponeren van uw leveringsvoorwaarden worden deze voorzien van een datum en een nummer, hierdoor kunt u aantonen dat u tussentijds niets in de tekst van de algemene voorwaarden heeft veranderd.
Leveringsvoorwaarden
Opzetten administratie

Opzetten administratie

 • Een goede administratie is belangrijk voor elke ondernemer, daarnaast is het ook verplicht.

Neem een kijkje bij de concurrent

Breng bij de start van een bedrijf de concurrentie in kaart!

 • Wie zijn ze?
 • Wat doen ze?
 • Wat zijn hun sterke en zwakke punten?
 • Wat is hun onderscheidend vermogen?
 • M a.w. wat zijn hun succesfactoren

Ontwikkeling Huisstijl

 • Om uw onderneming een herkenbare uitstraling naar buiten te geven heeft u een
  huisstijl nodig. Een huisstijl kan bestaan uit het ontwerp van bedrijfslogo, visitekaartjes, briefpapier en enveloppen.

Ontwikkeling website

 • Geen enkele moderne onderneming kan nog zonder website. In aanvulling op uw
  huisstijl is dit een belangrijk onderdeel van uw uitstraling naar klanten en leveranciers. Veelal is de eerste kennismaking van de klant met uw onderneming via uw website.

Domeinregistratie

 • Registreer de domeinnaam passend bij uw handelsnaam. De extensie voor Nederland is .nl. Naast de .nl extensie kunt u ook .com registreren, deze extensie staat voor commercieel en is beschikbaar voor iedereen. Het .eu domein is het officiële domein van de Europese Unie en is ook een Top Level Domein (TLD=hoogste-niveaudomein).

Webhosting

 • Als laatste moet u uw website laten ‘hosten’ door hostingprovider* zodat deze voor iedereen bereikbaar wordt.

*Hostingprovider, letterlijk betekent ‘host’ gastheer. Hostingbedrijven bieden webaccomodatie aan bedrijven (of particulieren) die zich middels een visuele presentatie op het internet willen presenteren. Internet Service Providers (ISP’s) beschikken over krachtige servers waar vele websites (tegelijkertijd) gebruik van kunnen maken. Deze servers staan continu in verbinding met het internet, daarom zijn de websites die daar op draaien altijd bereikbaar (uitzonderingen zoals tijdelijke storingen kunnen helaas plaatsvinden). Tevens worden de servers van deze providers gebruikt voor het afhandelen van e-mailverkeer.

Ontwikkeling Huisstijl en website

Grafisch ontwerp

Wij geven uw boodschap zo vorm, dat u uw doelgroep zo goed mogelijk bereikt. Immers het uiterlijk van uw website bepaald het beeld dat de bezoeker van uw bedrijf krijgt.

Structuur

Het goed en logisch organiseren van content. De behoeften van uw gebruikers, uw bedrijf en de inhoud worden afgestemd op de doelstellingen van uw website.

Onze werkwijze is helder

Wij bouwen graag uw website. Belangrijk is een ontwerp te maken gebaseerd op de doelstellingen die u met uw website heeft. Daarom is onze werkwijze overzichtelijk verdeeld in vier fases.

Wilt u meer uitleg over onze manier van werken?

Of het nu gaat om een eenvoudige website of een dynamische interactieve site. Het ontwikkelen van uw product gaat volgens een heldere werkwijze bestaande uit 4 fases.

Huisstijl

Als organisatie wilt u een imago dat past bij het beeld dat de organisatie uit moet stralen, de corporate identity beïnvloedt het imago van de organisatie en dus de beeldvorming bij de doelgroepen.

Professioneel logo ontwerp

Bent u op zoek naar een strak, stijlvol, speels of eenvoudig bedrijfslogo? Wij zorgen dat uw bedrijf zich professioneel kan presenteren!

Content design

Met goed content design is uw boodschap in één oogopslag duidelijk. Van tekst naar content design. Haal het beste uit uw teksten.