SAMEN MET DE OPDRACHTGEVER
BRENG IK DE OPDRACHT IN KAART

debriefing &
opmaken projectplan

ZEVENSTAPPENPLAN

parallax layerparallax layer

U bent slechts 7 stappen verwijderd van uw exclusieve visitekaartje op internet

Omdat mijn streven is mijn werkwijze zeer helder en overzichtelijk te houden ken ik naast de vier fases een zeven stappenplan.

Stap 1

Briefing

Samen met de opdrachtgever breng ik de opdracht in kaart.

De volgende punten worden besproken:

 • De bedrijfsdoelstelling(en)

 • De communicatiedoelstelling(en) van uw website

 • De doelgroep(en) van uw website

 • De eisen/wensen die u stelt aan uw website

 • De verwachtingen die u als opdrachtgever heeft van Karin de Wit Design

Stap 2

Debriefing & opmaken projectplan (uitwerking opdracht)

Karin de Wit Design werkt de opdracht uit tot een projectplan, deze bestaat uit:

Het ontwikkeltraject

 • uitwerken concept

 • testfase

 • afronding

Specificatie website

 • aantal pagina’s

 • manier van aanleveren materiaal door opdrachtgever (tekst, logo, foto’s)

 • functionaliteiten

 • eventuele sliders

Onderdeel hiervan is een prijsvoorstel en een verwachte tijdsplanning.
Deze wordt voorgelegd aan de opdrachtgever. Nadat de klant akkoord is gegaan met het plan en de offerte, gaat Karin de Wit Design aan de slag.

Stap 3

Aanleveren materiaal / verzamelen

Al het benodigde materiaal (content) wordt aangeleverd door de opdrachtgever en verzameld door Karin de Wit Design.

  • Teksten

De teksten worden digitaal aangeleverd

  • Uw huisstijl / logo

Indien nodig en in overleg ontwikkeld of bewerkt Karin de Wit Design uw huisstijl

  • Graphics / beeldmateriaal / sliders / animatie

Indien nodig en in overleg ontwikkeld of bewerkt Karin de Wit Design de graphics

  • Fotomateriaal

Indien nodig en in overleg levert of bewerkt Karin de Wit Design de foto’s

Mocht Karin de Wit Design in overleg met de opdrachtgever één van de bovenstaande punten gaan ontwikkelen en/of bewerken/leveren geschiedt dit tegen een meerprijs. Ook hiervoor worden vooraf duidelijke prijsafspraken gemaakt. (De aangegeven indicatietarieven voor webdesign bij prijzen zijn exclusief het ontwikkelen van een huisstijl, graphics of de levering van professionele foto’s.)

Stap 4

Productie Concept Website

Uitvoering concept

 • Ontwerp van de homepage, navigatie en één of meerdere subpagina’s

Het eindresultaat is nog niet volledig, maar tijdens deze stap wordt de lay-out, inhoud en navigatie duidelijk. En geeft dus een indruk van de uiteindelijke website. Vanaf het begin is er al een terugkoppeling naar uw concept mogelijk, dit is n.l. te volgen op de server van Karin de Wit Design waar u een link van ontvangt.

Presentatie Concept Website

 • Het concept wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever

N.a.v. van deze presentatie worden het lay-out/design, navigatie, inhoud besproken. Tijdens deze bespreking kan de opdrachtgever het concept bijsturen en opmerkingen plaatsen. Het concept wordt aangepast nog voor de productie van de website van start gaat.

Stap 5

Productie Website

De website wordt geproduceerd. Deze stap/fase bestaat uit:

 • de opmaak van de overige pagina’s

 • de invulling van de pagina’s

 • het bouwen van de technische systemen waarmee de site gaat functioneren

 • formulieren

 • eventuele sliders

Terugkoppeling Website

Tussentijds wordt de website teruggekoppeld naar de opdrachtgever zodat de inspanningen zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

De website draait tijdelijk op de server van Karin de Wit Design, zodoende kan de opdrachtgever tussentijds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en eventuele opmerkingen plaatsen. Deze opmerkingen worden zo snel mogelijk verwerkt.

Stap 6

Testfase Website

Voordat de website online gaat wordt deze zowel door de klant als door Karin de Wit Design uitvoerig getest op onder andere:

 • Functionaliteit

 • Gebruikersgemak

 • Duidelijkheid

 • Consistentie

 • Spelfouten

De opdrachtgever speelt dus een hele belangrijke rol bij het testen van de website, u kent als geen ander uw eigen product! Tevens is hulp van meekijkers uit de doelgroep aan te raden.

Oplevering website

Na de testfase, de laatste wijzigingen en de definitieve goedkeuring van de opdrachtgever wordt het eindresultaat opgeleverd. De website wordt geplaatst onder de door de opdrachtgever gekozen domeinnaam.

Stap 7

Testfase Website (respectievelijk één tot twee weken)

Na exploitatie van uw website kunnen er misschien nog kleine foutjes naar voren komen, dit is gebruikelijk. Uiteraard worden deze tijdens de testfase snel en correct aangepast.

Facturatie

Zodra de opdracht definitief is wordt 50% gefactureerd. Na de oplevering van uw website(s) ontvangt u een factuur voor het resterende bedrag.

Websitepromotie

Karin de Wit Design meld uw nieuwe website aan bij zoekmachines. U kunt zoveel mogelijk reclame maken door het vermelden van het internetadres in alle mogelijke publicaties op papier.

Onderhoud

Middels een onderhoudscontract kunt u er ook voor kiezen Karin de Wit Design het onderhoud van uw website te laten verzorgen.

Algemeen

In feite is de door beide partijen ondertekende prijsvoorstel een contract. In dit verband verwijs ik u naar de algemene voorwaarden. Ondertekening van het contract houdt in, dat u met de voorwaarden van Karin de Wit Design akkoord gaat. Het betekent ook, dat u zich kunt vinden in de werkwijze van Karin de Wit Design.

Meer informatie? Ga nu naar contact!