Aangepaste cookiewet pas in 2014 van kracht

by Karin de Wit Design, 30 maart 2013

Minister Henk Kamp verwacht dat het wetsvoorstel voor de aangepaste Cookiewet in het derde kwartaal van dit jaar bij de Tweede Kamer kan zijn. Vervolgens kan het nog wel tot begin volgend jaar duren voordat dit wetsvoorstel door de Eerste kamer behandeld en goedgekeurd is. Tot die tijd blijft de huidige Cookiewetgeving van kracht.

Van expliciete naar impliciete toestemming: kan de cookiemuur al weg?

Begin maart stemde de Tweede Kamer over moties voor de zo omstreden cookiewetgeving. Deze moties waren ingediend n.a.v. minister Kamps eerdere opmerkingen over de onwenselijkheid van cookiemuren en zijn voornemen genoegen te nemen met impliciete i.p.v. de huidige expliciete toestemming. De regelgeving wordt dus enigszins versoepeld. Mogen de cookiemuren nu eigenlijk al worden afgebroken?

De wet zal zeker nog wel een jaar duren en tussentijds is de huidige cookiewetgeving nog van kracht. Het is dan ook niet aan te raden vroegtijdig de cookiemuur af te breken.