Tips Webteksten

by Karin de Wit Design, 5 oktober 2009

Tips voor webteksten

Internetteksten worden anders gelezen dan bijvoorbeeld een boek of krant. Om ervoor te zorgen dat internetpagina’s goed gelezen worden en zodoende hun doel bereiken zijn er een aantal richtlijnen voor het schrijven van webteksten.

Kortom: schrijven voor het web is anders dan voor papier.

Scannende bezoeker

Websites worden vaak zo snel mogelijk gelezen. De lezers zijn bijna altijd onrustig, proberen zo snel mogelijk te vinden waar ze naar op zoek zijn, slaan zo veel mogelijk tekst over en klikken vaak heel snel door naar een volgende site. Lezen van het scherm blijkt voor veel mensen erg onprettig.

Bezoekers zoeken dus vaak naar opvallende steekwoorden. Hebben ze die gevonden? Dan beginnen ze daar met lezen.

Daarom: werk met korte alinea’s en opvallende kopjes. Gebruik woorden die de aandacht van de lezer direct trekken. Dit maakt uw webteksten geschikt voor de zoekende, scannende bezoeker.

 

Webschrijven – Tienstappenplan

Stap 1

Structuur is alles

Zorg voor structuur. Om de structuur zichtbaar te maken gebruikt u informatieve titels en tussenkopjes, witregels, cursiveringen en opsommingen. Alleen op die manier hebt u een kans dat u de aandacht van de haastige lezer vasthoudt.

 

Stap 2

Conclusie voorop, kom direct ter zake

Begin met de conclusie om de bezoeker van uw site te prikkelen verder te lezen. Als u direct de belangstelling van de lezer wekt, zal hij of zij de rest van uw tekst ook bekijken. In vergelijking met teksten op papier dus een omgekeerde structuur.

Lezers zien heel weinig: ze zien hoofdzakelijk het midden van het scherm. Daar moet uw belangrijkste informatie staan. Als die pas verderop komt, bijvoorbeeld na scrollen, zal een deel van de lezers die nooit zien. Veel bezoekers vormen zich direct bij het zien van het beginscherm een beeld van de inhoud. Als deze niet aan hun wensen of verwachtingen voldoet, klikken ze snel weer weg.

Daarom: het allereerste artikel dient uw belangrijkste boodschap te bevatten. Begin uw artikelen altijd met de conclusie.

 

Stap 3

Alinea’s, té kort is ook niet goed

De meest gebruikte tip is: “korter is beter”. Hou de alinea’s korter dan 5 a 6 regels, zorg voor samenvattingen etc. Dit is zeer algemeen, de uiteindelijke tekstlengte hangt samen met het door u beoogde doel.

Wel is het zo dat als u uw gehaaste bezoeker wilt behouden, dan moet u het kort en overzichtelijk houden. Als uw bezoeker dieper is afgedaald in uw website, zullen ze meer feitelijke informatie willen. Dan is het juist belangrijk om volledig te zijn.

 

Stap 4

Wees creatief

Durf creatief te zijn, speel een beetje met de taal die u gebruikt. Originele, verrassende teksten blijven langer hangen dan standaard taal.

 

Stap 5

Directe stijl

Schrijf actief en spreek de lezer aan. Dat leest prettig. Bovendien blijft de inhoud van uw tekst beter hangen. Wees ook niet te formeel.

 

Stap 6

Interactie

Internet is het medium dat bij uitstek geschikt is voor interactie: de lezer van uw informatie kan  direct reageren op uw tekst. Betrek uw bezoeker daarom zoveel mogelijk bij uw tekst; spreek hem daar waar mogelijk direct aan. Dus niet: “Informatie kan aangevraagd worden middels het informatieformulier.” Maar: “Wilt u aanvullende informatie? Gebruik dan ons informatieformulier.”

Gericht op actie! Heeft uw website als doel om bezoekers direct aan te zetten tot actie. Bijvoorbeeld het opnemen van contact of het aanvragen van een offerte. Dan zorgen wij ervoor dat uw ‘call for action’ goed in het oog springt. Dit kan middels gekleurde kaders of teksten.

 

Stap 7

Kort en krachtig

Vermijd lange zinnen, moeilijke woorden en bijzinnen. Lange volzinnen zijn mooi in een goed boek! Te lange zinnen maken een tekst moeilijker leesbaar en leidt tot versneld vluchtgedrag. Het leest een stuk makkelijker als uw teksten kort en bondig zijn.

 

Stap 8

Gebruikersvriendelijk

Menu’s moeten gebruikersvriendelijk zijn, door duidelijke menutitels zien uw bezoekers in één oogopslag naar welke pagina ze willen.

 

Stap 9

Voorkom dichtslibben

Naarmate de regel langer en het lettertype groter is wordt de tekst moeilijker leesbaar. Het wordt lastiger voor uw bezoeker om de regels met de ogen te volgen. Daarnaast maakt een te groot lettertype uw pagina’s minder overzichtelijk. Door te grote lettertypes kunt u tevens de ruimte van uw pagina niet optimaal benutten. Daarom gebruiken wij veelal kleinere lettertypes met grotere interlinies.

 

Stap 10

Taalfouten

Foutloze teksten overtuigen uw doelgroep. Gebruik zo min mogelijk afkortingen.

 

PDF Tips Webteksten

Geen reacties


Plaats een reactie

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*